26-02-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 ianuarie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2009, Municipiului Dragasani Descarcare
4 Proiect de hotarare privind plata contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul pentru dezvoltare regionala, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei, pe anul 2009,a Consiliului Judetean Valcea la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor ce apartin domeniului public sau privat al judetului Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3 incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintelor privind vechimea in munca Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in camine si / sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a costului mediu lunar de intretinere Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea graficului de circulatie pe traseul judetean 101 - Radacinesti- Berislavesti - Calimanesti, prevazut in Programul de transport judetean de persoane, prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza "documentatia de avizare a lucrarilor de interventii" pentru obiectivul de investitii "Consolidare DJ 658 Gura Vaii - Muereasca- Manastirea Frasinei Km 9+800" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind acordul de trecere, cu titlu gratuit, a imobilului "Canton de exploatare al lucrarilor de imbunatatiri funciare si a terenului aferent" din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R. A. in domeniul public al Judetului Valcea si administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea cu Comunele Voineasa si Vaideeni, in vederea promovarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea turistica Voineasa" - judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea a cate doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Valcea in consiliile consultative ale spitalelor publice de interes judetean Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte