21-08-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2013 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestrul II/2013 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2013 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Expo - Nord Oltenia S.A., pe anul 2013 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, fazele "Studiu de fezabilitate – revizuit" si "Proiect tehnic-revizuit" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari – Susani - Limita Jud.Olt", Km 0 + 000- 23 + 630, judetul Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii la un sistem de tarif unic pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare pe intreaga arie de operare a S.C. APAVIL S.A. Valcea, operator regional Descarcare
8 Proiect de hotarare privind desemnarea administratorilor propusi de actionarul unic Judetul Valcea in Consiliul de administratie al S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea sa aprobe numirea acestora Descarcare
9 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte