31-05-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 aprilie 2016 Descarcare
2

Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent.

Descarcare
3  Informare privind eficienta  activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I/2016 Descarcare
4

Informare privind evaluarea gradului de realizare, de catre administratorii Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, in primul trimestru al anului 2016, a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la Contractele de mandat 

Descarcare
5

Proiect hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valceasi a bugetelor unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, pe anul 2016. 

Descarcare
6

Proiect hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturiulor interne, pe perioada 1 ianuarie - 31 martie 2016.

Descarcare
7

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2016 al Societatii SERVCET S.A. Ramnicu Valcea 

Descarcare
8  Proiect hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
9  Proiect hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Valcea, pentru perioada 2016-2019 Descarcare
10  Proiect hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11  Proiect hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al judetului Valcea in domeniul public al Comunei Perisani, judetul Valcea Descarcare
12  Proiect hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 30 din 28 februarie 2013 Descarcare
13  Proiect hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Consolidare si refacere DJ 656 Olanesti – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874 (platforma drum, ziduri de sprijin, podete)", judetul Valcea Descarcare
14  Proiect hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului "Consolidare si refacere DJ 656 Olanesti – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874" care se implementeaza prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 Descarcare
15  Proiect hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
16  Proiect hotarare privind modificarea anexei nr.II.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 149 din 28.11.2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17  Proiect hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat incheiata de Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica Valcea cu Organizatia Nationala „Cercetasii Romaniei” Grupul de Initiativa  „ Radu de la Afumati” Ramnicu Valcea Descarcare
18  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la SC „Expo Nord – Oltenia” SA si aprobarea Contractului de mandat al acestuia Descarcare
19  Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 3 luni, a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea, de catre doamna Branescu Mihaela – Gabriela, consilier, gradul profesional superior. Descarcare
20  Diverse - Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea si Consiliul Judetean Valcea - Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Valcea, in domeniul organizarii activitatii de interventie in situatii de urgenta generate pe teritoriul judetului Valcea Descarcare

Arhiva sedinte