31-05-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 27 aprilie 2017. Descarcare
2  Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 mai 2017. Descarcare
3  Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul I /2017. Descarcare
4  Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, de la ultima ședința ordinară și până în prezent. Descarcare
5  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi a Bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2017. Descarcare
6  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017. Descarcare
7  Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A. Descarcare
8  Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii ”Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul 2017. Descarcare
9  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea. Descarcare
10  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi estimarea principalilor indicatori economico- financiari, pe anii 2018 şi 2019. Descarcare
11  Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea Descarcare
12  Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico- militare a judeţului Vâlcea, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016. Descarcare
13  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor, procedurilor şi a atribuţiilor specifice în baza cărora Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public Descarcare
14  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Descarcare
15  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea. Descarcare
16  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea. Descarcare
17  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea. Descarcare
18  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti. Descarcare
19 Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii la finanțarea obiectivului Fazarea proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”. Descarcare
20  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului PROTOCOLULUI DE COLABORARE încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. Descarcare
21  Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” SA, să declanșeze procedura de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație. Descarcare
22  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comitetul Judeţean pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate. Descarcare
23  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 31 august 2016, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti. Descarcare
24  Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Udubaşa Daniela Ştefania, consilier, gradul profesional superior. Descarcare
25  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. Descarcare
26  Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de Sabin Lungoci împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.92 din 27 aprilie 2017. Descarcare
27  Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte