09-04-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea: Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 - 2016; Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 - 2016; Bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul local, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 - 2016; Bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 - 2016; Bugetului imprumuturilor interne si a Listelor obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne, pe anul 2013; Repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 - 2016 Descarcare

Arhiva sedinte