28-10-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 2 octombrie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul III 2019 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2019
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii PRELCET S.A. Ramnicu Valcea, pe anul 2019 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2020 si 2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea pe o perioada de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii atribuirii pana la organizarea licitatiilor electronice in Sistemul Informatic, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor judetene, precum si eliberarea licentelor de traseu pentru traseele judetene ofertate in sedinta de atribuire din data de 10 octombrie 2019, operatorilor de transport rutier declarati castigatori.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean si darea in administrare a unui bun imobil.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea in administrare Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate–Serviciul Teritorial Valcea a unor spatii situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Nicolae Iorga, nr. 20, in suprafata de 110 mp care apartin domeniului public al judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 220 din 26 noiembrie 2018.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor - Municipiul Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Valer Tudor, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea, in orasul Dura, Palestina, in perioada 04-06 noiembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte