31-08-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 4 august 2006 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica organizata in conditiile legii, a Cabanei Petrimanu, precum si a terenului aferent, situate in comuna Malaia, judetul Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 159 din 07.10.2005, referitoare la trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea listei spatiilor aflate in domeniul privat al Judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea care urmeaza sa fie vandute potrivit prevederilor Legii nr. 236 din 09.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea a spatiului situat in imobilul din Municipiul Ramnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 30, bl. D6, parter, fost sediu al Vamii Valcea, in suprafata construita de 138,2 mp Descarcare
7 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului uniformei de serviciu si a insemnelor distinctive pentru agentii din cadrul Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind transformarea postului de muzeograf, prevazut la pozitia nr.38 din statul de functii al Muzeului Judetean Valcea, anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr.47 din 27 aprilie 2006 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea in societate comerciala Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii “Centrul de Ingrijire si Asistenta Milcoiu” si “Centrul de Recuperare si Reabilitare Govora”, judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
16 Nota privind propunerea de solutionare a plangerii prealabile formulata de SC Antares SRL impotriva Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.90/2006 Descarcare
17 Raport al Presedintelui Consiliului Judetean Valcea privind modul de solutionare a petitiilor în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2006 Descarcare
18 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea in trimestrul II – 2006 Descarcare
19 Raport de activitate al reprezentantului Consiliului Judetean Valcea – Adina Nitu, in cadrul Biroului Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România (UNCJR) de la Bruxelles, in perioada aprilie – iunie 2006 Descarcare
20 Informare privind stadiul analizei oportunitatii achizitionarii de catre Consiliul Judetean Valcea a imobilului “Casa Simian” Descarcare
21 Informare privind pretul la energia termica pentru iarna 2006 – 2007 Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte