29-01-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2013. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 decembrie 2013. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Planul Strategic referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali, pentru anul 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si a Bugetului Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, pe anul 2013. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de functionare, inregistrat la data de 31 decembrie 2013. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.146 din 28 noiembrie 2013, referitoare la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale CET Govora S.A Ramnicu Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr. 030, 074, 094, 102, 111 si 116 din Anexa nr.1 precum si a pozitiilor nr. 040, 102, 111 si 116 din Anexa nr. 2 a Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012 privind aprobarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2014. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Refacere podete pe DJ 643B, km. 20 + 950, km. 26 + 300 si km. 31 + 100, judetul Valcea”. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a unor suprafete de teren, aflate in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pentru implementarea proiectului „Neutralizarea deseurilor medicale rezultate din activitatea spitaliceasca”. Descarcare
15 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul IV, anul 2013. Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte