23-05-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 18 aprilie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestrul I/ 2019 Descarcare
4 Raport privind gestionarea patrimoniului public al judetului Valcea, pe anul 2018 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2/31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene pe anul 2019 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 31 martie 2019 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite prescolarilor si elevilor de pe raza judetului Valcea si a masurilor educative aferente, in anul scolar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 640/2017, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Parc Ind Valcea S.A. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico–Sociala Ladesti Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii Descarcare
16 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B)-Manastirea Surpatele, km 0+000 - 3+000", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 285 din 08 decembrie 2017 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B)-Manastirea Surpatele, km 0+000 - 3+000", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 288 din 08 decembrie 2017 Descarcare
18 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop - Hotarele - Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000 - 13+400”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 72 din 27 aprilie 2018 Descarcare
19 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop - Hotarele - Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000 - 13+400", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.73 din 27 aprilie 2018 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiti - Serbanesti - Pausesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 284 din 08 decembrie 2017 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiti - Serbanesti - Pausesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 287 din 08 decembrie 2017 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Refacere DJ 703M Perisani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platforma drum si ziduri de sprijin)", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 10 din 31 ianuarie 2019 Descarcare
23 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Refacere DJ 703M Perisani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platforma drum si ziduri de sprijin)", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 188 din 30 august 2017 Descarcare
24 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701D Ciunget - Latorita - Galbenu, km. 0+000 - 5+500", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 9 din 31 ianuarie 2019 Descarcare
25 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701D Ciunget-Latorita-Galbenu, km. 0+000 - 5+500", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 190 din 30 august 2017 Descarcare
26 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 643B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni - Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 283 din 8 decembrie 2017 Descarcare
27 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 643B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni - Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 286 din 08 decembrie 2017 Descarcare
28 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 46 din 30 martie 2018 Descarcare
29 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 47 din 30 martie 2018 Descarcare
30 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu Orasul Horezu, prin Consiliul Local al Orasului Horezu, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
31 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu Municipiul Ramnicu Valcea, prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Ramnicu Valcea", precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
32 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor social, pentru motive medicale, acordate in invatamantul special elevilor scolarizati la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni, in anul 2019 Descarcare
33 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 195 din 31 octombrie 2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum si consumul de carburanti Descarcare
34 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei Contractului de Imprumut de Folosinta, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Sindicatul Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a Judetului Valcea, pentru spatiul situat in imobilul "Centrul Militar Judetean", care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
35 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 350 mp, proprietate publica a judetului Valcea, situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr. 201, judetul Valcea, in scopul construirii unor spatii de agrement, respectiv loc de joaca pentru copii si spatiu de alimentatie publica Descarcare
36 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea a imobilului – teren in suprafata de 9.635 mp situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr. 201, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
37 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor si a violentei in familie Descarcare
38 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea sa aprobe organigrama societatii Descarcare
39 Proiect de hotarare privind actualizarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2019 Descarcare
40 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa propuna si sa aprobe numirea doamnei Catanoiu Aurelia in Consiliul de administratie Descarcare
41 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie Descarcare
42 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca un administrator provizoriu in Consiliul de administratie al societatii, pana la finalizarea procedurii de selectie, cu respectarea prevederilor legale Descarcare
43 Proiect de hotarare privind numirea domnului Nuta Ionel ca membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
44 Diverse  

Arhiva sedinte