13-09-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2021. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Valcea 2019-2025.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.214 din 25 noiembrie 2020 referitoare la aprobarea proiectului “Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant special din judetul Valcea de a gestiona criza sanitara COVID -19” si a Acordului de parteneriat.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ677A Creteni (DN 67B) - Mrenesti-Izvoru-Nemoiu-Amarasti-Glavile-Cermegesti-Pesceana-Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 -35+020”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.47/30.03.2018, cu modficarile si completarile ulterioare.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Diverse.  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte