13-02-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2008 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea: platii unor cotizatii/contributii anuale; bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2008; bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu la judetului, pe anul 2008; bugetele institutiilor finantate integral din venituri proprii, pe anul 2008; veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului, pe anul 2008; repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2008; utilizarii sumei de 800,00 mii lei catre S.C. APAVIL S.A. Valcea, din cota de dezvoltare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinata finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si pentru copii prescolari din gradinitele de stat, cu program normal de 4 ore, pe anul 2008. Descarcare
4 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte