28-07-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 28 mai - 28 iulie 2004 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Dumitru Stancu Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Eleonora Marinescu Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 866.154 mii lei din Fondul de rulment, pe anul 2004, al Consiliului Jduetean Valcea, pentru decontarea lucrarilor executate la obiectivul de investitii Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Ramnicu Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea numarului maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2004 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 500.000 mii lei a cotei de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale si modificarea repartizarii acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2004 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2004 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 33 din 25.03.2004, referitoare la numirea comisiei pentru cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice de amenajare acces carosabil la unele proprietati situate in municipiul Ramnicu Valcea, str. Radu de la Afumati Descarcare
10 Proiect de hotarare privind inchirierea spatiului situat in imobilul din municipiul Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 6, bl.D6, parter, fost sediu al Vamii Valcea, in suprafata construita de 138,2 mp, Organizatiei Judetene Valcea a Partidului National Liberal Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrare Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, a spatiului situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. General Magheru, nr. 6, bl. P1, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 18 din 25 martie 2004 referitoare la repartizarea sumelor prevazute pentru anul 2004, in vederea realizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism in sistem informational geografic (GIS) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind eliberarea domnului Mosteanu Alexandru din functia de director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, ca urmare a acordului partilor Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 139 din 12 decembrie 2002 referitoare la constituirea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale Descarcare
17 Proicct de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare simplificate la 31.05.2004, ale fostei Regii Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea, la incetarea activitatii Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism Descarcare
20 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte