19-03-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 29 ianuarie 2003 – 19 martie 2003. Descarcare
3 Raport anual cu privire la eficienta Politiei Valcene pe anul 2002. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea anexei b la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2003, de modificare a repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit si din taxa pe valoare adaugata, aprobate pe anul 2003 pentru judetul Valcea. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2003. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 956.372 mii lei, a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, ora]elor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ teritoriale pe anul 2003. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta, si a Programului de reducere a creantelor restante si a platilor restante pe anul 2003, ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea pe anul 2003. Descarcare
8 Proiectul de hotarare privind aprobarea cotei de dezvoltare, modernizare, retehnologizare si respectiv a cotei pentru pierderile tehnologice, ce vor fi incluse in tariful de furnizare a apei potabile, practicat de Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
9 Proiectul de hotarare privind acordul de modificare a tarifelor la apa potabila practicate de Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2002 ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.127 din 12.12.2002, de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2003, a Programului lucrarilor si obiectivelor finantate din transferuri de la bugetul de stat, a obiectivelor si criteriilor de performanta si a Programului de reducere a creantelor si platilor restante, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2003. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Valcea la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national", pe anul 2015 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea articolelor 5 si 6 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea, aprobat prin Hotararea nr.44 din 5 iulie 2001 a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de incadrare a unor sectoare de drumuri judetene in categoria functionala a drumurilor nationale. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale scolii de Arte Ramnicu Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Ramnicu Valcea. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de administratie al Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, Invatamant si Cultura Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea Programelor si proiectelor culturale minimale proprii pe anul 2003, ale institutiilor publice de cultura finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea al domnului Petrareanu Nicolae si validarea mandatului domnului Badescu Randunel, ca membru al acestei autoritati. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean Anti – Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Valcea catre Fondul pentru Dezvoltare Regionala pe anul 2003, in suma de 951.211.000 lei. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu consiliile locale din judetul Valcea in Asociatia “VAL – GAZ Valcea”, in vederea realizarii in comun a obiectivului de investitii pentru infiintarea distributiei de gaze naturale. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu, cu destinatia de birou, situat in sediul Consiliului Judetean, din municipiul Ramnicu Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.5, judetul Valcea. Descarcare
26 Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al judetului Valcea terenului aferent Statiei de epurare a apelor uzate amplasata pe teritoriul comunei Mihaesti, obiect in cadrul obiectivului de investitii “Canalizare statie de epurare Tudor Vladimirescu – Baile Govora”. Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor medii ale principalelor produse agricole, in vederea evaluarii in lei a arendei, in cazul in care aceasta se achita in natura. Descarcare
28 Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
29 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, pe anul 2003. Descarcare
30 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere si modernizare sediul Consiliului Judetean Valcea”. Descarcare
31 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte