28-06-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 20 mai 2013. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 iunie 2013. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2013. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne la data de 31 martie 2013. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.69 din privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, de persoanele internate sau de sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2013. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.46 din 29 martie 2013, referitoare la declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi propusi de Consiliul Judetean Valcea pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. “Expo Nord-Oltenia” S.A. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare DJ 665 – limita judetului Gorj – Marita – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km 53+650 – 69+169” si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Ramnicului a unui imobil in suprafata de 27 mp, situat in curtea Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, care apartine domeniului privat al judetului Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Societatii Culturale “Anton Pann”, a unor spatii in suprafata de 41,22 mp, situate la etajul II in imobilul “Centrul Militar Judetean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Ligii Nationale a Luptatorilor din Decembrie ’89 Romania, Filiala Valcea a unui spatiu in suprafata de 20,32 mp, situat la etajul II in imobilul “Centrul Militar Judetean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrare Muzeului Judetean “Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Valcea . Descarcare
15 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantul Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea, sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2012. Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte