28-02-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Planul Strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali, pentru anul 2011 Descarcare
2 Raport anual cu privire la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in anul 2010 Descarcare
3 Aprobarea procesului - verbal al sedinţei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 ianuarie 2011 Descarcare
4 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 8 februarie 2011 Descarcare
5 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Valcea la "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional" Descarcare
8 Proiect de hotarare privind includerea in Lista obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea a obiectivului "Reabilitarea sectiilor de obstetrica si neonatologie din Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ramnicu Valcea", pe anul 2011 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii, Refacere pod pe DJ 676 H Maldarestii de Sus (DN 65 C) - Culele Maldaresti – DN 67, km. 2 + 200, comuna Maldaresti, judetul Valcea" Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 201 din 19 decembrie 2007, referitoare la asocierea Judetului Valcea cu municipiile, orasele si unele comune din judetul Valcea, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Constantin Radulescu, reprezentantul judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Apavil S.A. Valcea, sa aprobe modificarea Actului constitutiv al operatorului regional Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulilor si dispozitiilor pentru prevenirea situatiilor de urgenta pentru domeniul public si privat al judetului Valcea" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 26 februarie 2010, privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Construire podet pe DJ 676 H, Maldarestii de sus (DN 65 C)- Culele Maldaresti – DN 67, km. 3 + 890", comuna Maldaresti, judetul Vâlcea" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind revocarea din funcţia de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea a domnului Romulus Bulacu Descarcare
20 Proiect de hotarare privind alegerea unui Vicepresedinte al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
21 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte