29-03-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 februarie 2013 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 martie 2013 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing. Ion Cilea, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind contractarea unei finantari rambursabile interne sub forma unei linii de credit, in suma de 25.300.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investitii de interes public judetean cu finantare din fonduri externe nerambursabile si din bugetul propriu al judetului Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2013, referitoare la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de functionare si al sectiunii de dezvoltare, inregistrate la data de 31 decembrie 2012 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din execedentul inregistrat in anii anteriori, pentru acoperirea temporara a golului de casa provenit din decalajul intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare, in luna martie 2013 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se aplica in anul 2013 pentru prestari de servicii efectuate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea catre persoane fizice si juridice Descarcare
8 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ramnicu Valcea – S.C. VOXPROFILE S.R.L., operatorului de transport rutier S.C. ANTARES TRANSPORT S.A. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din invatamantul special, pentru anul scolar 2013-2014 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi propusi pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. CET GOVORA S. A. Ramnicu. Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi propusi de Consiliul Judetean Valcea pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi propusi de Consiliul Judetean Valcea pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Expo - Nord Oltenia S.A. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. CET GOVORA S. A. Ramnicu Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al reprezentantilor Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Expo - Nord Oltenia S.A. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Valcea, concesionate S. C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza << Proiect tehnic – modificat >> pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 665, limita judet Gorj - Marita - lzvoru Rece - Vaideeni - Horezu, km 53+650-69+169" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului aferent anului 2012, privind stadiul realizarii masurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in judetul Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Asociatiei REBEDIT Ramnicu Valcea, a unor spatii situate in imobilul "Centrul Militar Judetean" din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
20 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte