21-06-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 mai 2019 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza pentru Centrul de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2019 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Valcea, adoptata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 81 din 31 mai 2016 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 643B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni - Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 106 din 23 mai 2019 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 643B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni - Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555", aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 105 din 23 mai 2019 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor caracteristici si indicatorii tehnico – economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii " Imprejmuire teren spital" - Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, comuna Dragoesti, judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.22 din 29 ianuarie 2016 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea, prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii proiectului privind infiintarea unui Centru de permanenta fix in Municipiul Ramnicu Valcea, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
13 Proiect de hotarare privind prelungirea, de drept, pana la data de 02 decembrie 2019, a valabilitatii Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Diverse  

Arhiva sedinte