30-11-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 octombrie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul III, anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Bugetelor unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si avizarea utilizarii sumei de 37.747,91 lei de catre S.C. APAVIL S.A. Valcea din cota de dezvoltare, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ - teritoriale, pe anul 2010 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 648 Ionesti - Olanu, limita judetul Olt, km 0 + 000 - 8 + 900 si constructie doua poduri din beton armat" Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului (Program de Investitii pe Termen Lung) privind gestionarea deseurilor in judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea investitiilor complementare proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009 - 2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice" precum si esalonarea finantarii investitiilor prevazute in Master Planul pentru perioada 2011 - 2028, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 156 din 30 noiembrie 2009 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009 - 2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice" Descarcare
11 Proiect de hotarare privind finantarea din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare a modernizarii electrofiltrelor de la Cazanul nr.7, bunuri concesionate S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 30 iulie 2010 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 47 din 30 aprilie 2010, republicata Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 48 din 30 aprilie 2010, republicata Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 30 iunie 2010 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a asistentei tehnice pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de construire care se vor realiza prin proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009 - 2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind constituirea structurii organizatorice a Planului Local de Actiune pentru Mediu in judetul Valcea, pentru perioada 2011 - 2013 si aprobarea Regulamentelor privind organizarea si functionarea componentelor acestei structuri Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 107 din 31 iulie 2009 referitoare la aprobarea proiectului "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" si a cheltuielilor aferente implementarii acestuia Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea Spitalului judetean de Urgenta Valcea" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 161 din 30 noiembrie 2009 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.162 din 30 noiembrie 2009 Descarcare
21 DIVERSE Descarcare
22 Anexe punctul 8 Descarcare
23 Anexe punctul 14 Descarcare
24 Anexe punctul 15 Descarcare

Arhiva sedinte