31-08-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2012 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing. ION CILEA de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Ion Nicolae Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mircea Iova Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul local si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2012 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, precum si modificarea destinatiei unei sume din 605.500 lei aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.22 din 3 februarie 2012 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.68 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.24 din 29 februarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor Consiliului Judetean Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea" si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia, pentru anul 2012 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din invatamantul special pentru anul scolar 2012-2013 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 1500 mp, proprietate publica a judetului Valcea, situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Remus Bellu nr.3, judetul Valcea, in scopul construirii unui centru de radioterapie si constituirea unui drept de servitute Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul "Fauresti Baza - Balcesti", operatorului de transport rutier I.I. Scarlat Mihail Gabriel Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militara a judetului Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu S.C. HOREZU PRIM S.R.L., Primaria Orasului Horezu, Asociatia Intercomunitara "Depresiunea Horezu", S.C."Manufactura Horezeana", S.C. Ceramica, S.C. M. Horezu, Asociatia pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu si Asociatia Mesterilor Populari "Cocosul de Hurez" in vederea obtinerii finantarii proiectului "Constituirea Centrului de Creatie si Productie pentru Mestesuguri Populare "COCOSUL DE HUREZ", orasul Horezu, judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CET GOVORA S.A. Valcea, sa aprobe furnizarea energiei electrice catre S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea, sa aprobe majorarea capitalului social si modificarea Actului constitutiv al operatorului regional S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea, sa aprobe modificarea Actului constitutiv al operatorului regional S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea si aprobarea contractului cadru de mandat al acestuia Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte