30-11-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Vâlcea din data de 17 noiembrie 2006. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor aprobate pentru judetul Valcea prin Hotararea Guvernului nr.1584/2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului din data de 20 noiembrie 2006. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind majorarea cu 1.100,0 mii lei a sumelor defalcate din cota de impozit pe venit aflată la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2006. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judetului Valcea, a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea si avizarea utilizarii de catre SC APAVIL SA Valcea, a sumei de 169,36 mii lei, constituita din cota de dezvoltare, modernizare si retehnologizare, pe anul 2006. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti, inclusiv nivelurile alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea si Centrele Scolare pentru Educatie Incluziva Bistrita si Babeni. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.33 din 24 martie 2006 referitoare la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 100.000 lei alocată de la bugetul de stat pe anul 2006, pentru elaborarea si/sau actualizarea planuriloe urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul de Expozitii si Conventii Nord Oltenia”. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile Judetene Dolj, Gorj, Olt si Mehedinti pentru realizarea proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat”. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind transformarea postului de analist (programator) ajutor, prevazut la pozitia nr.14 din statul de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea din anexa nr.2 la Hotararea nr.44 din 27 aprilie 2006. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si structurii personalului didactic auxiliar si nedidactic al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Bistrita. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NICOLAE BALCESCU – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MUEREASCA – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PAUSESTI - MAGLASI – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI COSTESTI – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC ZONAL – AMPLASARE STATIE EMISIE RECEPTIE GSM, comuna Stoilesti, sat Barsoiu, punct Brana, judetul Valcea”. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC ZONAL – Comuna Costesti, sat Costesti, Punct Magureni, judetul Valcea” Descarcare
22 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei “PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificator – Cartier Copacelu, Ramnicu Valcea, judetul Valcea” Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
24 Proiect hotarare privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Regulamentului de functionare a acesteia. Descarcare
25 Informare privind activitatea desfasurata de institutiile publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al-III-lea al anul 2006 Descarcare
26 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte