30-06-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 mai 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Popescu Ion Descarcare
4 Proiect de Hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al Judetului Valcea parintelui cercetator istoric Gheorghe Petre – Govora Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 32.500.000 lei pe termen de 8 ani din care o perioada de gratie de 2 ani pentru realizarea unor investitii de interes public judetean Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate comunei Vladesti prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 25 martie 2010 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru lucrarile de construire care se vor realiza prin proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea analizei institutionale pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii managementului asistentei medicale la Consiliul Judetean Valcea pentru Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ramnicu Valcea, Spitalul de Pneumoftiziologie "C Anastasatu" Mihaesti si Spitalul de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
11 Proiect de hotarare pivind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza "documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventie". pentru lucrarea "Modernizare drum judetean DJ 677A Creteni (DN67B) - Mrenesti-Izvoru-Nemoiu-Amarasti-Glavile-Cermegesti-Perceana-Sirineasa(DJ677F) km 31+307,46 - km 34+332,46 judetul Valcea" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Elaborare si Implementare Politici, Strategii, GIS si Relatii Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea in Unitatea de Management si Implementare a Proiectelor cu Finantare din POS Mediu Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 177 din 23.12.2009 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind, aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Dragasani si Direcţia Generala de Asistenta Sociala ai Protectia Copilului Valcea, in vederea promovarii si implementarii proiectului "Centru Multifunctional de Asistenta Sociala in Municipiul Dragasani" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind, aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al comunei Sutesti si Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea promovarii si implementarii proiectului "Centru Multifunctional de Asistenta Sociala in comuna Sutesti, judetul Valcea" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind, aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al comunei Creteni si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea promovarii si implementarii proiectului "Centru Multifunctional de Asistenta Sociala in comuna Creteni, judetul Valcea" Descarcare
17 Proiect de hotarare privind: actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii in munca Descarcare
19 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Valcea pe anul 2009 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind numirea domnului Cernatescu Marin in functia de Director Executiv si a domnului Ion Cosmin Nicolae in functia de Director Executiv Adjunct la Camera Agricola Judeteana Valcea Descarcare
21 Nota privind plangerea prealabila a domnului Nicu Spiridon, referitoare la numirea sa in functia de Director al Serviciului Public Judetean de Paza Descarcare
22 Nota privind plangerea prealabila a domnului Sabin Dragnea, referitoare la numirea sa in functia de Director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
23 Diverse Descarcare
24 Anexe punctul 8 Descarcare
25 Anexe punctul 17 - I Descarcare
26 Anexe punctul 17 - II Descarcare

Arhiva sedinte