25-06-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 mai 2021 Descarcare
2 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, în trimestrul I 2021 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 8 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica în anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pozitiile nr. 9, nr. 10, nr. 11 si nr. 12
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judetului Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a "Cantonului de exploatare a lucrarilor de îmbunatatiri funciare Nicolae Balcescu" si a terenului aferent, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare–Filiala de Imbunatatiri Funciare Valcea, în domeniul public al judetului Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 159/31.08.2020 privind aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului de Psihiatrie Dragoesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a Acordului de parteneriat
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.21 din 31 ianuarie 2019
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr. 2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de Director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, de catre domnul Dima Marin Alin
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte