17-12-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 noiembrie 2020 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CETPREST S.R.L. Berbesti, pe anul 2020 si estimarea principalilor indicatori economico–financiari, pe anii 2021 si 2022.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor Judetului Valcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea pe anii 2017 si 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei arenda, exprimata in natura, pentru anul 2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Judetean Salvamont–Salvaspeo Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean nr. 178 din 18.09. 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Slatioara in domeniul public al Judetului Valcea, in vederea infiintarii unui Centru de Ingrijire Batrani in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Scoala on-line pentru elevii cu cerinte educationale speciale din judetul Valcea" si a Acordului de parteneriat.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea" sa aprobe incheierea unor acte aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Judetului Valcea, Actele Aditionale aferente.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea de catre Consiliului Judetean Valcea a doi consilieri judeteni care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului General al Judetului Valcea.
–Initiator:Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de Director al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, de catre domnul Dima Marin Alin.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte