07-10-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 15 septembrie 2005 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.71 mii lei Consiliului Local al comunei Francesti pentru finantarea serviciilor de aprovizionare si distributie a produselor lactate si de panificatie in anul scolar 2005-2006 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea prevazut in Bugetul propriu pe anul 2005, in vederea acordarii unor ajutoare catre unitatile administrativ teritoriale in situatii de extrema dificultate Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2005; rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea, pe anul 2005; rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, pe anul 2005 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene, drumuri comunale, strazi, poduri, podete, finantat in baza Hotararii Guvernului nr. 821/2005, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 1027/2005 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea statelor de functii ale unor institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea(Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, Muzeul Judetean Valcea, Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea; Memorialul "Nicolae Balcescu"). Descarcare
7 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice de interes local a lucrarii "Amenajare canal subteran pentru evacuare ape pluviale, Lespezi - localitate componenta a municipiului Ramnicu Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea listei spatiilor aflate in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2005. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri judeteni in cadrul comisiei pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a judetului Valcea, cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului de administratie al Centrului Scolar Bistrita a bunurilor (constructii si teren aferent acestora) care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in comuna Costesti, judetul Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consilului Judetean VAlcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare a judetului Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Govora in vederea implementarii proiectului "Reabilitare Infrastructura Turistica a Statiunii Balneare Baile Govora", in cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti in vederea implementarii proiectului "Dezvoltare integrata a Statiunii Baile Olanesti", in cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala -Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Horezu si Consiliile Locale ale comunelor Costesti si Maldaresti in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural - istorica a depresiunii Horezu", in cadrul Programului Phare 2004-006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al orasului Calimanesti in vederea implementarii proiectului " Calimanesti 2007 - Dezvoltarea infrastructurii turistice din Statiunea Balneara Calimanesti", in cadrul programului Phare 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea implementarii proiectului " Centrul de Conventii si Expozitii Nord Oltenia", in cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte