25-03-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 27 ianuarie – 25 martie 2004. Descarcare
3 Raport cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului Judetean Valcea, in anul 2003. Descarcare
4 Raport anual cu privire la eficienta Politiei Valcene pe anul 2003. Descarcare
5 Informare privind modul de utilizare a sumei de 420.000 mii lei reprezentand cota din impozitul pe venit aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2003 si repartizata Primariei Comunei Maldaresti, judetul Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a bugetului Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea, pe anul 2004. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2004. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, aprobarea Programului lucrarilor si obiectivelor finantate din transferuri de la bugetul de stat, a obiectivelor si criteriilor de performanta si a Programului de reducere a creantelor si platilor restante ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2004. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor locale ce se vor aplica in anul 2004, potrivit prevederilor art.267 si 268 din Codul fiscal. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 5.300.000 mii lei alocata de la bugetul de stat judetului Valcea, pentru anul 2004, in vederea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale simplificate la 31.12.2003 ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale simplificate la 31.12.2003 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta si a Programului de reducere a creantelor si platilor restante, pe anul 2004, ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind transformarea posturilor prevazute la pozitiile nr.16 si 19 din anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.59 din 30 mai 2003 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Formatiei Artistice Profesioniale “Rapsodia Valceana”, prevazut in anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.153 din 16 decembrie 2003. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a structurii personalului nedidactic din invatamantul special. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de autoturisme si a consumului lunar de carburanti pentru fiecare autoturism, la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind infiintarea SC “APAVIL” SA Valcea cu actionari: Judetul Valcea, Orasele Brezoi, Calimanesti, Babeni, Baile Olanesti si Comunele Daesti si Bujoreni, prin reorganizarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Comunei Milcoiu in vederea implementarii proiectului “Diversificarea si imbunatatirea calitativ` a serviciilor sociale in comuna Milcoiu” si a cofinantarii acestuia. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Budesti a imobilului cladire “Sediu district” amplasat in comuna Budesti, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea a unui aparat de sudura autogena apartinand domeniului privat al judetului Valcea. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani a imobilului cladire “Canton” amplasat in comuna Perisani, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetare prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de amenajare acces carosabil la unele proprietati situate in municipiul Ramnicu Valcea, str.Radu de la Afumati. Descarcare
26 Proiect de hotarare cu privire la nominalizarea cabanelor care trebuie echipate si dotate cu echipamentul necesar desfasursrii activitatii de salvare in munti. Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea programelor judetului Valcea in cadrul Proiectului national “Anul 2004 – anul colectivitatilor locale din Romania”. Descarcare
28 Proiect de hotarare privind eliberarea domnului Statie Nicolae din functia de director al Agentiei pentru Dezvoltare Valcea. Descarcare
29 Proiect de hotarare privind actualizarea Strategiei de modernizare a administratiei publice judetene si a Planului de actiune privind strategia modernizarii administratiei publice judetene pe perioada 2004 – 2006, aprobate prin Hotararea nr.111 din 24 septembrie 2003. Descarcare
30 Proiect de hotarare privind suplimentarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pentru unele trasee judetene Descarcare
31 Proiect de hotarare privind numirea doamnelor Munteanu Maria si Iuga Maria in functii publice de conducere la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea. Descarcare
32 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului judetului Valcea, in Adunarea Generala a Actionarilor la SC “APAVIL” SA Valcea. Descarcare
33 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in consiliile de administratie ale spitalelor judetene. Descarcare
34 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte