29-01-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 22 decembrie 2020. Descarcare
2 Informare privind activitatea din trimestrul IV 2020 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare, inregistrat la data de 31 decembrie 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, la data de 31decembrie 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Pneumoftiziologie ’’Constantin Anastasatu’’ Mihaesti, judetul Valcea, la data de 31 decembrie 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, judetul Valcea, la data de 31 decembrie 2020.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, Spitalului de Pneumoftiziologie ’’Constantin Anastasatu’’ Mihaesti si Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2021 si a estimarilor pe anii 2022-2024.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea, in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), pe anii 2019, 2020 si 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud- Vest Oltenia pentru anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea tarifului prevazut la punctul nr.22 „Dezinfectie, dezinsectie cu atomizatorul” din anexa nr.11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant special din judetul Valcea, pentru anul scolar 2021 – 2022.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Asistenta Medico – Sociala Ladesti.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, a unui imobil-teren si modificarea art.13 alin.(1) din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.58 din 25 martie 2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Centru comunitar integrat in comuna Vaideeni, judetul Valcea”.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru comunitar integrat in comuna Vaideeni, judetul Valcea”.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind rectificarea Art.1 lit. e) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.114 din 03.06.2020, privind infiintarea si desfiintarea unor servicii sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexelor nr.6, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23, nr.26, nr.28, nr.29, nr.32, nr.33, nr.34 si nr.35 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.115 din 03.06.2020 si completarea acesteia, privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 195 din 31 octombrie 2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum si consumul de carburanti, cu modificarile si completarile ulterioare.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre U.A.T. Judetul Valcea – Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si U.A.T. Comuna Vaideeni – Centrul Local de Informare Turistica
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
27 Proiect de hotarare privind reluarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
28 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APA Valcea”.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
29 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
30 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
31 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
32 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului actionarului unic Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
33 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
34 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
35 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
36 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ si numirea Consiliului Administrativ al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
37 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie si numirea Consiliului de Administratie al Muzeului Memorial “Nicolae Balcescu”.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
38 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul consultativ al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
39 Proiect de hotarare privind desemnarea Vicepresedintelui care exercita atributiile Presedintelui Consiliului Judetean Valcea, in cazurile prevazute de lege.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
40 Diverse.  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte