09-04-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2021 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.158 din 31 august 2020 referitoare la aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a Acordului de parteneriat.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte