16-09-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 august 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind avizarea organizarii concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie Psihiatrie II din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioada determinata, a traseelor judetene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in judetul Valcea, valabil pana la data de 30.06.2023.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind inlocuirea sintagmei „transportului public de persoane prin curse regulate” cu sintagma „transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean”, prevazuta la art.1 lit. „m” si in Anexa nr.13 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator : Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Constructie garaje auto - Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”, comuna Dragoesti, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului multianual „Centrul de zi pentru persoane varstnice, sat Fumureni, comuna Lungesti, judetul Valcea”- cod SMIS: 127803.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului multianual „A.C.C.E.S. – Asistenta pentru Cresterea Calitatii vietii si Egalitate de Sanse pentru varstnici” - cod SMIS: 126733.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca un administrator provizoriu in Consiliul de administratie al societatii, incepand cu data de 23.09.2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Diverse - suplimentare ordine de zi Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte