29-05-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2009 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 8 mai 2009 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 700,0 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, pe anul 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2009 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Judetean SALVAMONT Valcea în Serviciul Public Judetean SALVAMONT - SALVASPEO Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind prelungirea traseului judetean 128 "Ramnicu Valcea- Calimanesti- Titesti", prevazut in Programul de transport judetean de persoane, prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011, in judetul Valcea, precum si completarea pozitiei 128 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 38 din 31 martie 2009 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind adoptarea Master Planului in domeniul apei si apei uzate, aferent judetului Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local "Alimentare cu apa, canalizare, statie de epurare si modernizare drumuri in comuna Perisani, judetul Valcea" Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 2 din 20 mai 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Orasului Balcesti, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 3 din 20 mai 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Tomsani, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 4 din 20 mai 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Galicea, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 5 din 20 mai 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Glavile, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 6 din 20 mai 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Perisani, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alin.(1) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.49 din 17.04.2003, referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2009 Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte