24-03-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 6 martie 2006. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene pe anul 2006. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 100.000 lei alocata de la bugetul de stat pe anul 2006, pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31.01.2006, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor aprobate prin Legea nr.379/2005. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.162 din 7 octombrie 2005 referitoare la darea in administrarea Consiliului de Administratie al Centrului Scolar Bistrita a unor bunuri (constructii si teren aferent acestora) care apartin domeniului public al judetului Valcea, situate in comuna Costesti, judetul Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul pentru dezvoltare regionala, pe anul 2006. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei Consiliului Judetean Valcea pe anul 2006, catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Valcea la implementarea si cofinantarea proiectului “Managementului si imbunatatirea centrelor de cazare pentru tineri in Romania” - elaborat de Organizatia Neguvernamentala Somepro – Belgia in cadrul Programului de Cooperare dintre Guvernul Flamand si noile tari candidate pentru integrarea in Uniunea Europeana. Descarcare
11 Proiect de dezvoltare si modernizare a SC CET Govora SA Ramnicu Valcea pe termen mediu: prezinta domnul director general Mihai Balan. Descarcare
12 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte