31-03-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 17 februarie 2015 Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti - activitatea de sanatate, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si suplimentarea numarului de posturi finantate pentru personalul neclerical, angajat in unitatile de cult ortodox din judetul Valcea, pe anul 2015 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.14 din 30 ianuarie 2015 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 28 din 30 ianuarie 2015, referitoare la aprobarea platii unor contributii /cotizatii ale Consiliului Judetean Valcea, pentru anul 2015 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii "Parc Ind Valcea S. A", pe anul 2015 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2015 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2015 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2015 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2015 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2015 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, in anul 2015 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife pentru servicii prestate catre utilizatori, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2015 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de restructurare si reorganizare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2015 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Refacere platforma drum si podete pe DJ 654 Valea Cheii - Cheia – Manastirea Iezer- Schitul Pahomie, km 6 + 000 – 16 + 681" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului "Reabilitare si modernizare DJ 651 Pausesti Maglasi – Stoenesti, km. 2+700 -7+700, comunele Pausesti Maglasi si Stoenesti, judetul Valcea" ce se implementeaza prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului "Refacere platforma drum si ziduri de sprijin pe DJ 703N Berislavesti-Dingesti-Releu Cozia, km. 0 + 100 – 1 + 500" ce se implementeaza prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului "Consolidare si refacere DJ 648 Ionesti – Olanu – limita Judetul Olt, km 8 + 900 – 9 + 470" ce se implementeaza prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al Judetului Valcea, concesionate Societatii Comerciale CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Serviciului Public Judetean de Paza Valcea a unor spatii situate in imobilul "Centrul Militar Judetean" din municipiul Ramnicu Valcea, strada Maior V. Popescu nr.8, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.106 din 23 iunie 2005, privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, a unor spatii situate la parterul imobilului din municipiul Ramnicu Valcea, str. George Enescu nr. 29, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea  Descarcare
26 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.7 din 29 ianuarie 2014  Descarcare
27 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Ramnicu Valcea - S.C. VOX PROFILE S.R.L. MIHAESTI", operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A.  Descarcare
28 Proiect de hotarare privind drepturile de care beneficiaza: copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie sociala intr-un serviciu public de tip rezidential; mamele protejate in centrele maternale; in internatele scolare, copiii/ elevii/ tinerii cu cerinte speciale din invatamantul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala  Descarcare
29 Proiect de hotarare privind eliberarea, la cerere, din functia publica de conducere de director executiv adjunct economic din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, a doamnei Iuga Maria  Descarcare
30 Proiect de hotarare privind aprobarea unor componente ale documentației de atribuire intocmite pentru contractul Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide in județul Valcea" Descarcare
31 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA", sa semneze Actul aditional pentru modificarea si completarea Statutului Asociatiei Descarcare
32 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA" sa aprobe primirea de noi membri si sa semneze Actele aditionale pentru modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Descarcare
33 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala sa aprobe cotizatia anuala la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea" Descarcare
34 Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea si mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei sa aprobe si sa semneze Actul Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei Descarcare
35 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala sa aprobe cotizatia anuala la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea Descarcare
36 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea, in Consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
37 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Valcea Descarcare
38 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
39 Proiect de hotarare privind aprobarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - faza 2 Descarcare
40 Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentatii de atribuire aferente achizitiilor publice din cadrul proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - faza 2 Descarcare
41 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte