30-06-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 mai 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 8 iunie 2017 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana în prezent Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea , finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2017 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din Excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2017 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2017 si estimarea principalilor indicatori economico- financiari, pe anii 2018 - 2019 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea punctului 1 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.114 din 30.12.2016, privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, în baza carora se evalueaza în lei, arenda, exprimata în natura, pentru anul 2017 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes judetean „Modernizare DJ 678 limita judetul Olt – Dragoesti - Casa Veche - Dragioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Barsesti -Barza - Budesti (DN7), judetul Valcea” Descarcare
10 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Negrulesti – Pietrarii de Sus – Barlogu – Govora Sat – Ocnele Mari - S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budesti", operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe „Ionesti-Babeni-Stuparei-Cazanesti - S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile apartinand statiei de sortare Raureni, Municipiul Ramnicu Valcea, realizata prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide în judetul Valcea” Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile apartinand statiei de sortare Brezoi, realizata prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide în judetul Valcea” Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea în administrare a Statiei de sortare Raureni catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind darea în administrare a Statiei de sortare Brezoi catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II” Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Actiune Antidrog Local 2017-2020, pentru implementarea Strategiei Antidrog a Judetului Valcea 2014-2020 Descarcare
19 Diverse  

Arhiva sedinte