06-03-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2006 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 februarie 2006 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Valcea, rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si Muzeului Judetean Valcea, pe anul 2006 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2006 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 500 mii lei din Fondul de rulment pentru finantarea obiectivului de investitii " Extindere si moderinizare sediu Consiliul Judetean Valcea" Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Judetean Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Memorialului Nicolae Balcescu Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru presedintele, vicepresedintele, membri si secretarul Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Valcea in domeniul privat, a imobilelor "Cabana Petrimanu" si terenul aferent, situate in comuna Malaia, judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.107/2004 privind concesionarea spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale situate in policlinica cu Plata Valcea si policlinica Stomatologica Valcea, precum si a unui spatiu necesar functionarii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania - Filiala Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si a Planului de actiune pentru modernizarea administratiei publice locale la nivelul judetului Valcea pentru perioada 2006-2008 Descarcare
16 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea, pentru implementarea Programului "Pentru Comunitate, impreuna cu cetatenii", in anul 2006 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Agentia Nationala Antidrog in vederea realizarii programelor referitoare la prevenirea traficului si consumului ilicit de droguri Descarcare
18 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan urbanistic de detaliu - Studiu de Amplasament - Sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Valcea in Comisia Socio-Economica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul, cu suprafata mare Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea componentei delegatiei Consiliului Judetean Valcea la programul "Promovarea comunitatilor locale din Romania in spatiul Uniunii Europene" si suportarea cheltuielilor de deplasare Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alin(1) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.49 din 04.04.2003 referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
22 Informare privind stadiul realizarii Programelor, proiectelor si actiunilor culturale minimale ale institutiilor publice de cultura pe trimestrul IV, 2005 Descarcare
23 Raport cu privire la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, in anul 2005 Descarcare
24 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte