29-06-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 iunie 2020 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Fartat Ilie, precum si cooptarea acestuia in Comisia juridica.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Stanica Maria – Raluca, precum si cooptarea acesteia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Judetul Valcea si UAT Comuna Maciuca pentru realizarea proiectului "Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Oveselu, Popesti si Ciocanari" in vederea racordarii obiectivului de investitii Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
8 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun imobil si darea acestuia in administrarea Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a spatiilor aflate la parterul imobilului situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitul Troianu, nr. 2-4, in vederea functionarii Centrului de Sanatate Mintala, care apartin domeniului public al judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.10819/12 din 25.07.2014 incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si S.C. FRANCOMED S.R.L. Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico–Sociala Ladesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Memorandumului de cooperare in vederea actualizarii si implementarii Planului Local de Actiune pentru Mediu in Judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare cu privire la renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 1000 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic “Asezare”, sat apartinator Goranu, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2015: VL-I-s-B-09537.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind eliberarea din functie a domnului Sabin Dragnea, Director al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte