16-12-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2003. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 32.870.000 lei orasului Calimanesti, pentru elaborarea planului urbanistic general si regulamentului local de urbanism, suplimentar fata de suma alocata initial. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati-administrativ teritoriale a sumei de 136.000.000 mii lei, a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2004. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului imprumutului intern si a bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2004. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate pe anul 2004 pentru judetul Valcea, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.507/2003. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul propriu al judetului, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2004. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Valcea, aprobarea organigramei si statului de functii. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind infiintarea Formatiei Artistice Profesioniste “Rapsodia V@lcean`”, aprobarea organigramei si a statului de functii. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Judetean Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului “Anton Pann” Ramnicu Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Memorialului Nicolae Balcescu. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, invatamant si Cultura Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii scolii de Arte Ramnicu Valcea, aprobarea organigramei si statului de functii. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintele privind vechimea in munca. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea bunurilor care apartin domeniului public sau privat al judetului. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, practicata de Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind incetarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Fundatia “Inima pentru Inima” Ramnicu Valcea, in vederea realizarii proiectului “Centrul de servicii integrate pentru copii cu handicap”. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii, in parteneriat cu Consiliul Local Municipal Dragasani, a proiectului “Centru Social Pilot”. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind darea in administrarea consiliilor locale a sectoarelor de drumuri judetene din intravilanul localitatilor urbane Balcesti, Babeni si Berbesti. Descarcare
26 Proiect de hotarare privind darea in administrare Centrului Judetean de Aparatura Medicala Valcea, a unei cote parti din imobilului situat in incinta Spitalului Judetean nr.2 Ramnicu Valcea. Descarcare
27 Proiect de hotarare privind respingerea reclamatiei administrative formulata de SC MATDAN SRL si SC BUS TRANS SRL impotriva Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.130 din 25.11.2003. Descarcare
28 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap. Descarcare
29 Raport de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Valcea Descarcare
30 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte