25-09-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 august 2017 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta si pana in prezent Descarcare
3 Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe primul semestru al anului 2017 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnisoarei Mariana Madalina Cotar Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Dumitru Marian, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru sanatate, familie, protectie sociala si protectia copilului Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 104 din 31.05.2017, referitoare la esalonarea la plata a sumei de 1.886.065,92 lei, reprezentand obligatii fiscale provenite din redeventa si majorari datorate bugetului propriu al Judetului Valcea de catre S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Horezu-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietreni-Salina Ocnele Mari", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Barbatesti-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietreni-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru realizarea si actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, incheiata intre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, Consiliul Judetean Valcea si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare, Studiului de Oportunitate pentru Delegarea Serviciilor de Operare ale SMID, Judetul Valcea si a Documentatiilor de atribuire pentru Delegarea serviciului de operare si administrare a statiilor de sortare de la Brezoi si Raureni, Delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor din zonele 1 si 3 ale judetului Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procesului de evaluare a unor centre de plasament din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Valcea, in vederea inchiderii acestora si dezvoltarii de servicii sociale alternative, prin Programul Operational Regional 2014–2020 Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii comunitare–Ramnicu Valcea” Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Cresterea eficientei energetice a cladirii Complexului de servicii comunitare–Ramnicu Valcea” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 162 din 31 iulie 2017 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.193 din 30 august 2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni Descarcare
25 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita Descarcare
26 Proiect de hotarare privind solutionarea sesizarii inregistrate in Registrul de evidenta al Comisiei de disciplina constituita la nivelul Consiliului Judetean Valcea, sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la Directorul executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind solutionarea sesizarii inregistrate in Registrul de evidenta al Comisiei de disciplina constituita la nivelul Consiliului Judetean Valcea, sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la Directorul executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
28 Diverse  

Arhiva sedinte