30-01-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 decembrie 2014 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 6 ianuarie 2015 Descarcare
3 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 ianuarie 2015 Descarcare
4 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 16 ianuarie 2015 Descarcare
5 Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2015 Descarcare
6 Raport de activitate a Societatii Parc Ind Valcea S. A., pentru perioada 01.06.2014-31.12.2014 si obiective, pe anul 2015 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum DN 7D (Caineni km. 0+000 - limita judetul Arges km. 31+360), din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea, precum si declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes national, in categoria drumurilor de interes judetean Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii “Consolidare si Refacere DJ 648, Ionesti – Olanu -limita judetul Olt, km. 8 + 900 - 9 + 470”. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “Proiect tehnic actualizat”, pentru obiectivul de investitii „Reablitare si modernizare DJ 648, Ionesti – Olanu- limita judetului Olt, km. 0 + 000 - 8+ 900 si constructiei doua poduri din beton armat”, judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrare, Consiliului Local al Orasului Berbesti, judetul Valcea a unui imobil, situat in Orasul Berbesti, judetul Valcea, care apartine domeniului privat al judetului Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
13 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Muzeului Judetean “Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si darea lui in administrarea Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea, concesionate Societatii Comerciale CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de folosinta gratuita al Societatii Culturale “Anton Pann”, Ramnicu Valcea, asupra unor spatii in suprafata de 41,22 mp, situate la etajul II in imobilul “Centrul Militar Judetean”, din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2015 Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 26 februarie 2010 privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole Judetene Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului ( teren ) in suprafata de 2.039,00 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic “Asezare”, sat apartinator Goranu, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-B-09537 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea platii unor contributii /cotizatii ale Consiliului Judetean Valcea, pentru anul 2015 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta si a regimului de salarizare a membrilor Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala a copiilor, elevilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale Descarcare
24 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
25 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
26 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliile de Administratie ale Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni si Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistrita Descarcare
27 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare
28 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor, organ de conducere al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Descarcare
29 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul consultativ al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
30 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Memorialului "Nicolae Balcescu" Descarcare
31 Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Memorialului "Nicolae Balcescu" Descarcare
32 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea" Descarcare
33 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor in Judetul Valcea Descarcare
34 Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Gheorghe Pasat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte, ca reprezentant al Județului Valcea in cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Descarcare
35 Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Gheorghe Pasat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte, ca reprezentant al Județului Valcea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia Descarcare
36 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
37 Nota privind solutionarea plangerii prealabile formulata de Iustin Predescu, Daniela Otesanu, Marius-Eugen Andronie si Eugen-Costin Mihalache, impotriva Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.117 din 28 noiembrie 2014 Descarcare
38 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea, in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe Contractul de Transfer de Afacere - preluarea Carierelor Berbesti - Alunu de catre Societatea "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, precum si sa negocieze si sa aprobe anexele la contract Descarcare
39 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte