22-07-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 iunie 2014 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing.Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul local, a Bugetelor de venituri si cheltuielilor ale unor institutii publice de interes judetean finantate partial sau integral din venituri proprii si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si concesionarea acestuia Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei de periculozitate si a indemnizatiei de hrana membrilor formatiilor de salvare ale Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentatii de atribuire aferente achizitiilor publice din cadrul proiectului `Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea`. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza `proiect tehnic actualizat`, pentru obiectivul de investitii `Reabilitare si modernizare DJ 651 Pausesti Maglasi –Stoenesti, km 2 + 700 – 7 + 700, comunele Pausesti Maglasi si Stoenesti, judetul Valcea`. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membri in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a domnilor Cocos Vasile si Amza Valeru. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a doi membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
12 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte