31-10-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 septembrie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 10 octombrie 2018 Descarcare
3 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 18 octombrie 2018 Descarcare
4 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Rãdulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
5 Informare privind activitatea din trimestrul III 2018 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
6 Raport privind participarea la evenimentele organizate in localitatea Agios Nikolaos, Grecia, in perioada 21-26 septembrie 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Mihailescu Gheorghe Descarcare
8 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mutuliga Florin-Nicolae, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31.01.2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018 cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere nr.10884/28178/2018, privind sustinerea sportului de performanta Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Orasul Horezu prin Consiliul Local al Orasului Horezu, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere Descarcare
12 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2018 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2018 si estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2019 si 2020 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul judetean 066 operatorului de transport declarat castigator in urma organizarii licitatiei electronice la nivel national din data de 09.10.2018 Descarcare
15 Proiectul de hotarare privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 49/3.03.2017 Descarcare
18 Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum si consumul de carburanti Descarcare
19 Proiect de hotarare privind actualizarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2018 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru un membru in consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentatului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A., sa declanseze o noua procedura de selectie pentru membrii in Consiliul de Administratie al societatii Descarcare
22 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca administratorii provizorii in Consiliul de administratie al societatii incepand cu data de 22.11.2018 Descarcare
23 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor – Municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea art.1 punctul 2 al Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 174 din 28 septembrie 2018, privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni Descarcare
25 Diverse  

Arhiva sedinte