30-09-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 august 2009 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 16 septembrie 2009 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru realizarea unor lucrari la un obiectiv de investitii de interes judetean, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, precum si rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean SALVAMONT – SALVASPEO Valcea si numirea sefului acestui serviciu Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA in judetul Valcea” Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA in judetul Valcea” si a cheltuielilor legate de implementarea si sustenabilitatea acestuia Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea turistica Voineasa, judetul Valcea” Descarcare
10 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun, precum si concesionarea acestuia Societatii Comerciale CET GOVORA S. A. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui imobil si darea acestuia in administrarea Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea Descarcare
13 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte