31-07-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
1 Depunerea juramantului de catre domnul consilier judetean Folea Gheorghe, al carui mandat a fost validat in sedinta de constituire a Consiliului Judetean Valcea, din data de 29 iunie 2012 Descarcare
2 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 mai 2012 Descarcare
3 Aprobarea procesului - verbal al sedintei de constituire a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 iunie 2012 Descarcare
4 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr. ing. Ion Cilea, in perioada care a trecut de la realegerea sa si pana in prezent Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pentru semestrul I 2012 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul local si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2012 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.86 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.24 din 29 februarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Camerei Agricole Judetene Valcea a unor spatii situate in imobilul "Centrul Militar Judetean" din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind insusirea propunerii de concesionare a unui teren, cu suprafata de 1500 mp, proprietate publica a Judetului Valcea, situat in Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, strada Remus Bellu nr.3, in scopul construirii unui Centru de radioterapie Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii", pentru "Lucrari de intretinere periodica a podului din beton armat pe DJ 605A Gradistea - Berbesti - Mateesti - Milostea km 72 + 474, judetul Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Muereasca S.C. Calimanesti Caciulata", operatorului de transport rutier S.C. ANTARES TRANSPORT S.A Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul 026 "Ramnicu Valcea - Stanesti - Lalosu" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.68 din 30 iunie 2010 si a Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.135 din 30 noiembrie 2010 Descarcare
14 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul I 2012 Descarcare
15 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte