09-02-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 ianuarie 2005, respectiv 18 ianuarie 2005. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al doamnei Handolescu Anuta. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Manole Pavel. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea, al domnului Stancu Dumitru si validarea mandatului domnului Giosan Victor, ca membru al acestui organism. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind completarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, cu un reprezentant al organismelor private acreditate. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public judetean de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.61 din 28 mai 2004. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de SC APAVIL SA Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Prefecturii Judetului Valcea a imobilului situat in municipiul Ramnicu Valcea, str.Calea lui Traian nr.95, care apartine domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea a unor spatii situate in imobilul din municipiul Ramnicu Valcea, str.Regina Maria nr.6, care apartine domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea a unor utilaje care apartin domeniului privat al judetului Valcea. Descarcare
16 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte