22-11-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Judetean Valcea din data de 7 octombrie 2005 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Propuneri pentru reabilitarea si dezvoltarea SC CET Govora SA Ramnicu Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2005, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea, pe anul 2005 si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Valcea, pe anul 2005 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 420,27 mii lei din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, prevazut in bugetul propriu pe anul 2005, in vederea acordarii unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene, finantate din bugetul propiu al judetului Valcea, pe anul 2005, si rectificarea Programului lucrarilor de reparatii drumuri judetene, drumuri comunale, strazi, poduri si podete, finantate in baza Hotararii Guvernului nr.821/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr.1027/2005 si Hotararii Guvernului nr.1221/2005 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 840,00 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea obiectivelor de investitii "Extindere si modernizare sediu Consiliul Judetean Valcea", "Alunecare DJ 703 F Ramnicu Valcea – Runcu, limita judetul Arges" si "Pod beton armat pe DJ 677 A Creteni - Sirineasa". Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2006 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind acordul pentru stabilirea tarifelor la apa potabila in localitatile Baile Govora si Pausesti, precum si pentru canalizare – epurare in localitatea Baile Govora, livrate de SC APAVIL SA Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind repartizarea patrimoniului fostului Corp al Gardienilor Publici Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Judetului Valcea in domeniul privat al Judetului Valcea, a imobilelor "Cabana Petrimanu" si a terenului aferent, situate in comuna Malaia, judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind numirea Comisiei pentru cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii "Desfiintare constructie existenta, situata in str.Calea lui Traian nr.125 – Complex Socom Moda Sarguinta, si realizarea, pe terenul ramas liber a largirii pietonalului – str.Calea lui Traian si a unei parcari publice" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
17 Informare privind activitatea desfasurata de institutiile de cultura in trimestrul al-III-lea 2005 Descarcare
18 Informare privind eficienta serviciului politienesc din judetul Valcea, in trimestrul III/2005 Descarcare
19 Informare privind stadiul pregatirilor pentru iarna 2005 – 2006. Asigurarea stocurilor de combustibil la centralele termice in vederea furnizarii unor servicii publice de calitate populatiei. Descarcare
20 Diverse: Proiect de hotarare privind diminuarea cu 93,02 mii lei a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr.149 din 15 septembrie 2005 Descarcare

Arhiva sedinte