31-01-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedinte Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Planul strategic anual cu privire la obiectivele pe care si le propune Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2020 Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul IV 2019 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeteni ai Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Simion Aurel, precum si vacantarea locului de consilier judetean.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Vieru Gheorghe, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Pasat Gheorghe, precum si vacantarea locului de consilier judetean.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Petrescu Remus, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, la data de 31 decembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, la data de 31 decembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, la data de 31 decembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, la data de 31 decembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea catre: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA”, pentru anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, din veniturile proprii ale acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din veniturile proprii ale acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, din veniturile proprii ale acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor de garda ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
22 Proiect de hotarare privind aprobarea liniei de garda a Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pentru perioada 01 octombrie 2019 - 30 septembrie 2023.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
25 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si darea acestora in administrare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
27 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
28 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
29 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
30 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Comuna Vaideeni si UAT Judetul Valcea pentru realizarea studiilor in vederea depunerii spre finantare a proiectului “Centru comunitar integrat in comuna Vaideeni, judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
31 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
32 Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Roesti in domeniul public al Judetului Valcea si preluarea serviciului social „Caminul de Ingrijire Batrani” din Comuna Roesti, Judetul Valcea in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
33 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA-VALCEA, sa aprobe retragerea Comunei Stroesti din Asociatie, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei precum si imputernicirea Presedintelui Asociatiei sa semneze Actele Aditionale la acestea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
34 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe prelungirea mandatului administratorului provizoriu cu inca doua luni incepand cu data de 01.02.2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
35 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
36 Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
37 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.1, alin. (1) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.67 din 29 martie 2019 referitoare la aprobarea infiintarii Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare in scopuri economice ori sexuale, trafic etc) si violenta in familie.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
38 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala, respectiv in Comisia de Contestatii pentru Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
39 Diverse.  Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2019

Arhiva sedinte