15-10-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2021 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ultrioare.
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2021
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "JUDETUL VALCEA–PRO INTEGRITATE!", a Acordului de parteneriat si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
–Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte