29-02-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2012 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 februarie 2012. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Raport privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in cursul anului 2011. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din Excedentul bugetului local pentru acoperirea golului temporar de casa al sectiunii de functionare, rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, precum si acordarea unui ajutor financiar judetului Vrancea, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2012. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 17.009,0 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean, precum si tarifele de utilizare a zonei drumurilor de interes judetean aflate pe raza administrativ - teritoriala a judetului Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea asupra unor imobile care apartin domeniului public de interes judetean si trecerea acestora in domeniul privat al judetului Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 97 din 28 iulie 2011, referitoare la aprobarea incadrarii, din categoria functionala a drumurilor de interes judetean, in categoria functionala a drumurilor comunale, a drumului judetean 646D Pausesti (DJ 646 B) – Manastirea Cernele – Baile Govora (DJ 649). Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, precum si ale unor institutii si servicii publice de interes judetean. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2012. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 1645 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in calitatea de membru in Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Valcea. Descarcare
14 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte