30-07-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate Comunei Fauresti, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 25 martie 2010 si Comunei Lungesti, prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 30 iunie 2009 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii a Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu la judetului si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2010 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APAVIL S.A. Valcea, pe anul 2010 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata de S. C. APAVIL S. A. Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata dividendelor datorate de S.C. APAVIL S.A. Valcea bugetului propriu al judetului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind concesionarea unor bunuri apartinand domeniului public al judetului Valcea, către S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 201 din 19 decembrie 2007, privind asocierea Judetului Valcea cu municipiile, oraşele si unele comune din judetul Valcea, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului (teren si constructii) in suprafata de 5337 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic Copacelu ( Valea Raii ), cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al comunei Popesti si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in vederea promovarii si implementarii proiectului "Centru Multifunctional de Servicii Sociale Popesti, judetul Valcea" Descarcare
14 Informare privind activitatea instituţiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul II, anul 2010 Descarcare
15 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte