30-08-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 17 august 2017 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II/2017 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 48 din 31.03.2017 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 30 iunie 2017 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2017, referitoare la actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, pentru anul 2017  Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea  Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea  Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea  Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Valcea" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.42 din 27.02.2017, referitoare la aprobarea finantarii reparatiei convertizorului de frecventa ACS5060, aferent Electropompei EPA9 din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice"  Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei proprii la finantarea proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, in perioada 2014-2020"  Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea indemnizatiei lunare brute a administratorului special de la Societatea CET Govora SA Ramnicu Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2017  Descarcare
18 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a unor bunuri aflate in domeniul privat al judetului Valcea  Descarcare
19 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si darea acestuia in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea  Descarcare
20 Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile teren si constructie garaj cu 5 boxe din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Institutia Prefectului - Judetul Valcea, in domeniul public al judetului Valcea  Descarcare
21 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivul de investitii "Consolidare si refacere DJ 648 Ionesti – Olanu – Limita judet Olt, km 8+900 – 9+470", judetul Valcea  Descarcare
22 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 651 Pausesti Maglasi – Stoenesti, km 2+700 – 7+700", judetul Valcea  Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 150 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Consolidare si refacere DJ 703 N Berislavesti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000", judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare  Descarcare
24 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 151 din 31 iulie 2017 referitoare la aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Refacere platforma drum si podete pe DJ 654 Valea Cheii - Cheia - Manastirea Iezer - Schitu Pahomie, km 6+000 - 16+681", judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare  Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 152 din 31 iulie 2017 referitoare la aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Refacere platforma drum, ziduri de sprijin si amenajari podete pe DJ 701 D Ciunget – Latorita – Galbenu, km 0+000 – 5+500", judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare  Descarcare
26 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 153 din 31.07.2017 privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Refacere DJ 703 M Perisani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platforma drum si ziduri de sprijin)", judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare  Descarcare
27 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 154 din 31 iulie 2017 referitoare la aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Refacere podete pe DJ 643 B, Babeni- Oltetu - Maciuca – Cermegesti – Chirigesti- Roesti (DN65C), km 20+950, km 26+300 si km 31+100" , judetul Valcea, conform devizului general si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare  Descarcare
28 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 155 din 31.07.2017 referitoare la aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Reamenajare spatii Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea" si asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.  Descarcare
29 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea  Descarcare
30 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea Descarcare
31 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte