30-06-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 mai 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele două sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 17.535,0 mii lei din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata în contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2009 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetului Serviciului Public Judetean de Paza Valcea si modificarea Programului lucrarilor de Intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pe judetul Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de prefezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Centru National de Informare si Promovare Turistica in judetul Valcea" Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru lucrarea "Modernizare DJ 676 A Giulesti- Dozesti – Rosiile, km 0+000-6+000", faza "Proiect Tehnic" Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni – judetul Valcea" si a cheltuielilor aferente implementarii acestuia Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii pentru obiectivul de investitii "Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni – judetul Valcea" Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 90/23.12.2008 referitoare la aprobarea proiectului "Promovarea potentialului turistic al judetului Valcea" si a cheltuielilor legate de implementarea si sustenabilitatea acestuia Descarcare
11 Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini a unor terenuri situate in extravilanul comunei Voineasa, in vederea promovarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea turistica Voineasa – judetul Valcea" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea graficelor de circulatie pe traseele judetene 67 "DELEANCA – AMARASTI - OLTEANCA", 68 "DELEANCA – AMARASTI - PESCEANA" si 69 "DRAGASANI – AMARASTI - GLAVILE", prevazute in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011, in judetul Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind completarea listei cu proiectele prioritare in cadrul "Programului Electrificare 2007-2009", lista aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.68 din 30.04.2009 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor imobile aflate in domeniul privat al judetului Valcea, situate in Municipiul Dragasani, Orasul Horezu si Comuna Popesti, judetul Valcea, catre proprietarii terenurilor pe care sunt amplasate acestea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea in vederea implementarii si promovarii proiectului "Pasi spre o cariera europeana! – Consilierea si orientarea cu suport digital" Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte