30-09-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 august 2015. Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Gheorghe Păsat, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent. Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a Bugetului împrumuturilor interne şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturi interne, precum şi majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi alocarea unor sume unităţilor administrativ- teritoriale, pe anul 2015. Descarcare
4 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 48 din 30 aprilie 2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcare
5 Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 30 ianuarie 2015. Descarcare
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti. Descarcare
7 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea. Descarcare
8 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea Descarcare
9 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 28 noiembrie 2013 Descarcare
10 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcare
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unui bun imobil aflat, în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea demolării acestuia. Descarcare
12 Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ” Armăşeşti –Roeşti – Lădeşti Liceu”, operatorului de transport rutier S.C. Matdan Service S.R.L. Descarcare
13 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea. Descarcare
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului “Nicolae Bălcescu”. Descarcare
15 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 123 din 29.05.2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean "Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea. Descarcare
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Gheorghe Păsat - Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea participării la vizita de studiu organizată în Malta - Valletta, în perioada 26 - 31 octombrie 2015, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia. Descarcare
17 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic, judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe modificarea statutului societăţii. Descarcare
18 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Descarcare
19 Proiect de hotărâre privind completarea componenţei Comitetului de Organizare UNESCO pentru Mănăstirea Hurezi,, judeţul Vâlcea, monument istoric aflat în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii fondurilor alocate la capitolul 67.02 "Cultura,recreere,religie", in perioada 2016-2021, in situatia in care municipiul Craiova va deveni "Capitala Europeana a Culturii 2021" Descarcare
21 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe conditiile de prelungire si majorare a liniei de credit acordata societatii de ALPHA BANK ROMANIA Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte